Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2013

malaya
jeśli można z kimś pomilczeć to można z nim robić wszystko
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaamericano americano
malaya
Byłam zraniona, jasne. Ale prztrwałam. Nie miałam innego wyjścia, niż ruszyć z moim życiem na przód. Bez niego.
— Gossip Girl
Reposted frommissbrodka missbrodka viaamericano americano
malaya
1926 f72a
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viailoveyou iloveyou
malaya
1966 1280
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viailoveyou iloveyou

February 13 2013

malaya
0054 94f8
Reposted fromdoodles doodles viapl pl
malaya
Strach przed związkiem ma podobną strukturę co lęk wysokości. Nikt nie boi się pocałunków, przytulania, uczucia, że ktoś czeka właśnie na ciebie, tak jak nikt się nie boi być na szczycie. Boimy się upadku. Boimy się, że nasze serce nie będzie miało po co bić.
Reposted frommissbrodka missbrodka viaZlaKobieta ZlaKobieta
malaya

Gdy się kogoś kocha, to kocha się całego człowieka, takiego jaki jest, a nie takiego, jakim by się go mieć chciało.

Reposted fromnataliana nataliana viaZlaKobieta ZlaKobieta

February 12 2013

malaya
9208 f895
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou

February 04 2013

malaya
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie
malaya
4219 aafd

January 26 2013

malaya
4498 8117

January 25 2013

malaya
2279 c948
Reposted fromjuniper juniper viaszaaatan szaaatan
malaya
Reposted fromdftba dftba viaszaaatan szaaatan

January 20 2013

malaya

January 10 2013

malaya
Reposted fromsunwalk sunwalk viaszaaatan szaaatan
malaya
Gdy kobieta czuje w sobie mężczyznę, to jest seks. Gdy mężczyzna czuje w sobie kobietę, to jest Miłość. 
— Daniel Senderek "SMS. Słowa Mają Siłę" MIŚ
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaszaaatan szaaatan
malaya
7284 874e
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou

January 03 2013

malaya
malaya
3590 e6a6
Reposted fromcountingme countingme viaplotkara plotkara

December 30 2012

malaya
Facet, który nie potrafi się skupić na jednej kobiecie, nie jest wart żadnej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl